رزومه متقاضیان استخدام در زمینه تحقیقاتی و مطالعاتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تحقیقاتی و مطالعاتی در تهران:
تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه تحقیقاتی و مطالعاتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس طراح مکانیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناس مدیریت کیفیت (سیستم ها و روش ها- ممیزی) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک
ساکن تهران
کارشناس فنی بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر داخلی و مسئول دفتر مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم اطلاعاتی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه شیمی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
مدیرپروژه | ۶ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
محقق و پژوهشگر | ۳ سال
کارشناسی مدیریت تحول
ساکن تهران
مدرس آیلتس و سطوح پیشرفته | ۵ سال
کارشناسی ارشد مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت
ساکن تهران
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۳ سال
دکتری مدیریت آموزشی
ساکن تهران
کارشناس ارشد مکانیک | ۲۹ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مسئول حسابداری | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت IT
ساکن تهران
نویسنده -صدابردار- دوبلر | ۱۶ سال
کارشناسی موسیقی-نوازندگی سازهای جهانی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت mba
ساکن تهران
پشتیبانی و امور مشترکین | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسى هسته اى
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۶ سال
دکتری جغرافیای گردشگری
ساکن تهران
مهندس در بخش تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی مهندسى برق -کنترل
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی
ساکن تهران
استاد مدعو | ۲ سال
دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ساکن تهران
مدیریت رصد و روابط عمومی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
مدرس | ۶ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیریت تیم پردازشگر سوخت | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه-تدوین مستندسازی فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات میدان
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
محقق | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژِی
ساکن تهران
مدرس زبان.مدیر فروش لوازم ارایشی در فروشگاه | ۷ سال
کارشناسی ارشد عمران
ساکن تهران
کارشناس حسابداری مالی-کارشناس فروش-سرپرست حسابرسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی-ژنتیک
ساکن تهران
ساخت زیورآلات | ۲ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
مهندس طراح و کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تهران
معلم | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق پزشکی (بیوالکترونیک)
ساکن تهران
مدیر داخلی -طراح | ۵ سال
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
ساکن تهران
تکنسین فنی | ۱ سال
کارشناسی هنر کتابت و نگارگری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱