رزومه متقاضیان استخدام در زمینه تحقیقاتی و مطالعاتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تحقیقاتی و مطالعاتی در تهران:
تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه تحقیقاتی و مطالعاتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس کنترل کیفی و کارشناس بخش تحقیقات | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری
ساکن تهران
مدیرکنترل کیفیت و مسئول فنى | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسى صنایع غذایى
ساکن تهران
مشاور مدیریت پروژه های بین المللی | ۲۰ سال
فوق دکتری - فوق تخصص تخصص مدیریت کسب و کار DBA
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم اطلاعاتی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن آمل تهران قم
کارشناسی زیست شناسی عمومی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
معلم پایه ی ششم | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ساکن تهران
کارمند اداری و مالی | ۵ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض/جبر
ساکن تهران
کارشناس مطالعات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی
ساکن تهران
مدیر داخلی -طراح مدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق - مخابرات
ساکن تبریز-انتقالی به تهران
مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
مدیر فناوری اطلاعات | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مدیر بخش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مخابرات ICT
ساکن تهران
مدیر ارشد و مسئول تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدرسی ریاضی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی مخابرات
ساکن تهران
کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه(R&D) | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مکاترونیک
ساکن تهران
مترجم ارشد و مسئول چاپ مقالات ISI | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب - زمینه پلیمری
ساکن تهران
کارشناس خریدهای خارجی و سرپرست گروه وصول مطالبات | ۳۰ سال
دیپلم خدمات مالی بازرگانی
ساکن تهران
همکار پروژه | ۳ سال
دکتری مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و کنترل کیفی ازمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجریه
ساکن تهران
مدیر واحد R&D | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
ساکن تهران
فروشگاه دار | ۱۲ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن تهران
مشاور مارکتینگ | ۲۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه بازار صنایع دارویی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد گرایش استراتژیکmba
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مسوول تبصره و اسقاط/ کارشناس تولید محتوا و ترجمه | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی- مدیر پروژه- کارشناس تحقیق و توسع | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی آمار
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱