رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مسافرتی و گردشگری

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مسافرتی و گردشگری در تهران:
تعداد ۸۲ رزومه مرتبط با گروه مسافرتی و گردشگری یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی اقتصاد
ساکن تهران
مسئول بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مشاور مهاجرت تحصیلی به خارج از کشور | ۳ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۵ سال
کاردانی مهندسی هوافضا
ساکن تهران
صندوقدار | ۲ سال
کارشناسی حسابدار
ساکن تهران
کارشناسی طراحی صنعتی
ساکن تهران
پشتیبان سایت | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد کامپیوتر
ساکن تهران
مدرس | ۳ سال
کارشناسی ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
Commercial Manager | ۱۱ سال
کارشناسی مدیریت و مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران اجرایی
ساکن تهران
مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند واحد بازرگانی | ۸ سال
کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیریت داخلی. | ۵ سال
کارشناسی لیسانس مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۱۷ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناس شعبه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی و فروش | ۱۰ سال
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
مدیر تور خارجی و داخلی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
دیپلم اینترنت و شبکه های گسترده
ساکن تهران
مسئول اداری | ۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان
ساکن تهران
ثبات | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسوول تبصره و اسقاط/ کارشناس تولید محتوا و ترجمه | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیرمالی | ۱۹ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
اپراتور | ۲ سال
دیپلم روانشناسی
ساکن تهران
مدیر فروش و کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
اداری | ۴ سال
کارشناسی زیست شناسی عمومی
ساکن تهران
مترجم | ۴ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی کارشنای حقوق
ساکن تهران
مهندس اجرا و دفتر فتی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و تحول
ساکن تهران
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
ساکن تهران
استاد زبان آلمانی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
نماینده بیمه | ۴ سال
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر مارکتینگو فروش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
CEO | ۸ سال
کاردانی مدیریت جهانگردی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱