جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟



تعداد ۲۵ رزومه مرتبط با گروه چاپ یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر دپارتمان گرافیک گروه نشانه | ۲۲ سال
دیپلم ارتباط تصویری (گرافیک)
ساکن فعلا قزوین
طراح وگرافیست و موشن گرافیست | ۹ سال
کارشناسی اقتصاد
ساکن تبریز
کارشناس تولید محصول | ۱۵ سال
کارشناسی چاپ
ساکن تهران
کارشناسی شهرسازی
ساکن تهران
مسئول چاپ و بسته بندی | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۴ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن آستارا
مدیر امور داخلی و تبلیغات | ۱۰ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
منشی مطب | ۱ سال
دیپلم تجربی
ساکن مشهد
طراح گرافیک / مدیر | ۳ سال
مدرک فنی و حرفه ای ICDL - Image editing
ساکن تبریز
اپراتور سی ان سی و لیزر | ۶ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
طراح ارشد | ۷ سال
کارشناسی گرافیک-پوسترنشانه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن زنجان
مدیر بخش طراحی | ۱۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
طراح واپراتور | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر | ۱۰ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح،ناظر چاپ دیجیتال،ایده پرداز،مشاور تبلیغاتی | ۵ سال
کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک)
ساکن تهران
کارمند امور اداری و خدماتی | ۴ سال
کاردانی کامپبوتر نرمافزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن دهگلان
مدیر عامل | ۱۰ سال
کاردانی روابط عمومی افکار شناسی
ساکن تهران
عکاس و رتوش کار | ۱ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
استف | ۶ سال
دیپلم نقشه کشی
ساکن تهران
کارشناسی کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
طراح تبلیغاتی و کارمند بخش بازرگانی در واردات | ۳ سال
کارشناسی نقاشی
ساکن تهران