جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۸ رزومه مرتبط با گروه چاپ یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن زنجان
مدیر بخش طراحی | ۱۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
طراح واپراتور | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر | ۱۰ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح،ناظر چاپ دیجیتال،ایده پرداز،مشاور تبلیغاتی | ۵ سال
کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک)
ساکن تهران
کارمند امور اداری و خدماتی | ۴ سال
کاردانی کامپبوتر نرمافزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن دهگلان
مدیر عامل | ۱۰ سال
کاردانی روابط عمومی افکار شناسی
ساکن تهران
عکاس و رتوش کار | ۱ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
استف | ۶ سال
دیپلم نقشه کشی
ساکن تهران
کارشناسی کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
طراح تبلیغاتی و کارمند بخش بازرگانی در واردات | ۳ سال
کارشناسی نقاشی
ساکن تهران
طراح گرافیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
طراح و مدیر بخش گرافیک | ۶ سال
کارشناسی طراح گرافیک
ساکن تهران
لیتوگراف | ۱۰ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن کرج
سرپرست واحد گرافیک | ۹ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
مسئول انبار و ارسالات .و چاپ صحافی | ۷ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
مسئول بسته بندی | ۲ سال
کارشناسی تکنولوژی نرم افزار-کامپیوتر
ساکن مرودشت
مدیر | ۱۵ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
مدیر تیم اجرایی دکوراسیون | ۱۶ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
طراح گرافیک و ناظر چاپ | ۸ سال
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
ساکن پونک
گرافیست | ۱۳ سال
کارشناسی طراحی -چاپ
ساکن تهران
مدیر عملیاتی و اجرایی | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کاربر | ۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن خوی
مدیر آتلیه طراحی و چاپ | ۸ سال
کارشناسی گرافیک محیطی
ساکن تهران
طراح | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن شیراز
سرپرست طراحی | ۳ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهرانپارس