رزومه متقاضیان استخدام در زمینه چاپ

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
چاپ در تهران:
تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه چاپ یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

طراح و مدیر پروژه | ۱۶ سال
سایر مدارک کامپیوتر گرافیک
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۵ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
مدیریت گرافیک | ۸ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن مازندران.تهران
مدیرمسئول کانون تبلیغاتی و چاپ بنر طراح و گرافیست | ۱۵ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
مدیر اجرایی گرافیک | ۹ سال
کارشناسی ارشد هنر اسلامی
ساکن تهران
گرافیست و ناظر چاپ | ۱۲ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
مدیر | ۱۵ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
طراح و مدیر بخش گرافیک | ۶ سال
کارشناسی طراح گرافیک
ساکن تهران
مسئول دپارتمان نرم افزار | ۵ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
گرافیست و تبلیغات | ۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
طراح | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی ای تی
ساکن تهران
مدیر سایت و فضای مجازی مدیر منابع انسانی | ۱ سال
سایر گواهینامه ها گرافیک
ساکن تهران
مسئول امور اداری - هماهنگ کننده پروموشن | ۸ سال
کاردانی نقشه کشی معماری
ساکن تهران
مدیر هنری | ۷ سال
کارشناسی گرافیست
ساکن تهران
گرافیست | ۷ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
ساکن تهران
روزنامه نگار و صفحه آرا | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
ریئس دفتر مدیر عامل | ۴ سال
کارشناسی معماری_گرافیک
ساکن تهران
طراح تبلیغاتی | ۳ سال
کارشناسی نقاشی
ساکن تهران
طراح گرافیک و ایده پرداز | ۸ سال
کارشناسی ارتباط تصویری ( گرافیک)
ساکن تهران