جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
چاپ در تهران:
تعداد ۱۷ رزومه مرتبط با گروه چاپ یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسوول تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
ناظر چاپ | ۲ سال
دیپلم حرفه ای بازار یابی
ساکن تهران
فروش و بازاریاب فروش | ۵ سال
کاردانی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول نشر | ۲۵ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
مدیر داخلی تولید | ۱۰ سال
کارشناسی چاپ و نشر
ساکن تهران
طراح گرافیک و کارشناس تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد گرافیک - ارتباط تصویری
ساکن تهران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول + مدیر هنری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
ساکن تهران
طراح گرافیک | ۳ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدیرعامل | ۱۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
ناظر ساختمان | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مدیر آتلیه طراحی و چاپ | ۸ سال
کارشناسی گرافیک محیطی
ساکن تهران
کارشناس تولید محصول | ۱۵ سال
کارشناسی چاپ
ساکن تهران
کارشناسی شهرسازی
ساکن تهران
مسئول چاپ و بسته بندی | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۴ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
مدیر امور داخلی و تبلیغات | ۱۰ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
اپراتور سی ان سی و لیزر | ۶ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران