رزومه متقاضیان استخدام در زمینه پزشکی و درمانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۰ رزومه مرتبط با گروه پزشکی و درمانی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیریت | ۶ سال
کارشناسی مدیریت وصول مطالبات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی
ساکن تهران
مدیریت ارشد | ۱۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار MBA
ساکن تهران
سایر گواهینامه ها مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۷ سال
کاردانی کمک بهیاری
ساکن تهران
مدیر فروش | ۷ سال
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
ساکن تهران
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مربی تخصصی امداد و نجات | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
مدیر اجرایی در زمینه وصول مطالبات و خزانه داری کل | ۱۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر بیمه، تایپ، کار دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
نسخه پبچ و بیمه | ۱ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
ساکن تهران
منشی | ۶ سال
دیپلم گردشگری
ساکن تهران
مدیر عامل مرکز | ۵ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن تهران
بازاریاب،مسئول فروش و منشی | ۲ سال
کارشناسی علوم سلولی مولکولی
ساکن تهران
عضو هیئت علمی تعهد خدمت | ۵ سال
کارشناسی ارشد ایمونولوژی
ساکن تهران
مسئول پذیرش رادیولوژی و سی تی اسکن | ۶ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهنندسی کشاورزی،صنایع غذایی
ساکن تهران
دفتر دار | ۲ سال
کارشناسی بیوشیمی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بیمه عمر و کارمند بخش وصول مطالبات | ۲ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
ساکن تهران
آرایشی | ۵ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
مشاور تحصیلی | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ریاضی
ساکن تهران
فروشنده و حسابدار | ۶ سال
کارشناسی ارشد ژنتیک
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی
ساکن تهران
مدرس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
مسئول دفتر قائم مقام مدیرعامل | ۷ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
اپراتور لیزر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
ساکن تهران
مشاوره تغذیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ساکن تهران
کارشناسی بیوشیمی
ساکن تهران
تکنسین دارویی | ۹ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
ساکن تهران
کارآموز آزمایشگاه جام جم | ۲ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
مدیر ارشد | ۱۵ سال
دکتری دندانپزشک
ساکن تهران