جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه تبلیغات و روابط عمومی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیراجرایی | ۱۴ سال
گواهینامه پایان دوره دوره تخصصی فروش
ساکن تهران
مدیر تبلیغات | ۵ سال
کاردانی دکوراسیون داخلی
ساکن تهران
Digital Marketing Manager | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره تجارت؛ مکاتبات و تدوین قرارداد های بین الملل
ساکن تهران
مدیر | ۲۳ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
مدیریت بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی روانشناس
ساکن تهران
کارشناس و پشتیبان فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
ساکن تهران
مدیر تبلیغات رسانه نشریه و ویزا در اتاق بازرگانی | ۱۹ سال
کارشناسی تکنولوژی آموزشی
ساکن تهران
کارشناس فضای مجازی | ۱۶ سال
سایر مدارک MBA Digital Business
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی | ۱۹ سال
کارشناسی ارشد روابط عمومی
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۸ سال
دکتری مدیریت کسب و کار
ساکن کرج
نویسنده خبرنگار و روانسناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
مشاور | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار و اینکوترمز
ساکن تهران
طراح | ۳ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
ساکن تهران
کارشنتاس ارشد روابط عمومی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن تهران
پرستار | ۸ سال
کاردانی فوریت های پزشکی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۰ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی و امور دفتری و اداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن خوی
کارشناس | ۱۲ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناس طرح و برنامه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی کلان
ساکن تهران
مترجم | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک
ساکن تهران
مدرس خصوصی | ۱ سال
کارشناسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
ساکن تهران
طراح , مسئول روابط عمومی | ۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
سرپرست تیم بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد MBA (مدیریت بازاریابی)
ساکن تهران
مدیریت روابط عمومی | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره طراحی لباس
ساکن تهران
مسئول امور مشتریان | ۸ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
ساکن تهران
حسابدار | ۷ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارمند اداری و حقوقی | ۵ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
مدیر تبلیغات | ۳ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۳ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت گردشگری
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتری | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
اداری مالی | ۲ سال
کارشناسی مدریت
ساکن تهران
طراح | ۲ سال
کارشناسی هنر(گرافیک)
ساکن تهران شهرک غرب
معاونت سیما و تبلیغات | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی (دانشچو)
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱