جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه تبلیغات و روابط عمومی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر مدیر عامل | ۱۷ سال
دیپلم کودکیاری (بهداشت )
ساکن تهران
کارشناس واحد بازرگانی(کنترل و ثبت خرید) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مدیریت سیستم وبهره وری
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۷ سال
کارشناسی ریاضی
ساکن تهران
مسئول بخش توسعه بازار و آموزش فروش | ۷ سال
کارشناسی بیولوژی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
IT و محتوا | ۲ سال
دیپلم ریاضی فزیک
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۶ سال
کاردانی نقشه کشی معماری
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان | ۷ سال
کاردانی گرافیک رایانه
ساکن تهران
مدیر فنی بند ب | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و کارشناسی مترجمی زبان انگلیس
ساکن تهران
مسئول رستورانهایه شهروند | ۱۴ سال
دیپلم عکاسی و فیلمبرداری
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی دیجیتال | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
ساکن تهران
دبیر و ویرایشگر | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - استراتژی
ساکن تهران
کارشناس ثبت نام | ۱ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فروش لوازم خانگی | ۷ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مسوول تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی ورزش
ساکن تهران
صدور و تحویل مدرک | ۴ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی شیمی آزمایشگاه گرایش صنایع شیمایی
ساکن تهران
حسابدار انبار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر فروش و بازاریابی | ۱۸ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر IT
ساکن تهران
مدرس و فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی روانشناسی عمومی
ساکن تهران
کارگر انبار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - استراتژیک
ساکن تهران
ویژوال | ۹ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
مالی و حسابداری | ۶ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۱۱ سال
کاردانی معماری
ساکن تهران
مدیر مالی | ۶ سال
کارشناسی حسابداری بازرگانی
ساکن تهران
مشاور | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار و اینکوترمز
ساکن تهران
کارشناس پژوهشی در حوزه مفاهیم سازمانی و بازاریابی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
مسئول نشر | ۲۵ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
طراح و مدیر هنری | ۲۵ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
ساکن تهران
کارشناس ارشد روابط عمومی | ۷ سال
کارشناسی تدوین کارگردانی
ساکن تهران
مشاور فیلمنامه | ۲۸ سال
کارشناسی ارشد هنر
ساکن تهران
نویسنده وکارگردان | ۷ سال
کاردانی ارتباطات گرایش خبرنگاری
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
مارسناه فروش و بازاریابی | ۶ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱