جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
رتبه بندی:
تعداد ۵ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسول مالی،مسول دفتر فنی،مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق-مخابرات
ساکن مشهد
کارشناسی مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
ساکن همدان
سرپرست کنترل کیفیت | ۱۰ سال
دیپلم ماشین افزار
ساکن شهرجدید هشتگرد
کارشناسی مهندسی برق کرایش الکترونیک
ساکن اسلامشهر