رزومه متقاضیان استخدام در زمینه رتبه بندی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۷ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول مستقیم سفارشات خارجی و بخش بازرگانی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مکانیک
ساکن دماوند
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه بازار | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
استادکار | ۸ سال
سایر مدارک سیکل
ساکن فردیس
مدیر ERP | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - صنایع
ساکن تهران