جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
رتبه بندی:
تعداد ۲ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسیول کنترل کیفی | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره 6 سیگما
ساکن تبریز
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر، سازه ها دریایی
ساکن تهران