جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فنی،نظارت | ۶ سال
کارشناسی ارشد عمران
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن دورود
مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
طراح و ناظر اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
مسئول اعتبارات استان | ۵ سال
کارشناسی ارشد اکوتوریسم
ساکن تبریز