رزومه متقاضیان استخدام در زمینه رتبه بندی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۸ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه بازار | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
استادکار | ۸ سال
سایر مدارک سیکل
ساکن فردیس
مدیر ERP | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - صنایع
ساکن تهران
کارشناس حقوق و دستمزد | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد منابع طبیعی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق کرایش الکترونیک
ساکن اسلامشهر
مترجم تلفنی و کتبی | ۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن شهریار