جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
رتبه بندی در تهران:
تعداد ۳ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
طراح و ناظر اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
کارشناس و مشاور ارشد فروش | ۷ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران