رزومه متقاضیان استخدام در زمینه رتبه بندی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
رتبه بندی در تهران:
تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه رتبه بندی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس حقوق و دستمزد | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد منابع طبیعی
ساکن تهران
مترجم تلفنی و کتبی | ۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فنی،نظارت | ۶ سال
کارشناسی ارشد عمران
ساکن تهران