جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدرس بازرگانی و ریاضی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
روابط عمومی و امور داخلی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نفت، حفاری و استخراج
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مستول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناسی روانشناسی عمومی
ساکن تهران
کار اموز شهرداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد عمران-سازه
ساکن قم
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
مدیریت برنامه ریزی و کنترل و سرپرست نگهداری و تعمی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن رشت
سرپرست کنترل پروژه | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه (گرایش مدیریت ساخته ها)
ساکن تهران
کارشناس فنی و مسئول ثبت سفارش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
دبیر کارگروه جغرافیا شهری | ۶ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مسئول بازرگانی و کارشناس ارشد توسعه تجاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
ساکن تهران
مدیر فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی شایان (4 و | ۱۱ سال
گواهینامه پایان دوره mbaمدیریت اجرائی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
ساکن کذمانشاه
معاون تضمین طراحی پژوهشکده شهید مفتح | ۲۵ سال
کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی عمران( ساختمان )
ساکن تهران
کارمند روابط عمومی (مدیر سایت) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن کرج
مدیر روابط بین الملل و مکاتبات خارجی و خرید | ۷ سال
کارشناسی زبان انگلیسی- دبیری زبان
ساکن تهران
رئیس توسعه منابع انسانی | ۱۵ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن کرج
کارشناس مکانیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر بازرگانی و فروش | ۲۰ سال
کارشناسی ارشد MBA با گرایش مارکتینگ
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس خرید و بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش فیزیولوژی
ساکن تهران
مدیر سیستم ها و روش ها (کارشناس ارشد معادل مدیر) | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
مسءول دفتر- کمک حسابدار | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مهندس فروش وبازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
مدیر برند | ۸ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن کرج
مدیر بازاریابی و فروش | ۱۹ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران مطهری
مسئول قرارداد | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
عضو هیئت مدیره | ۸ سال
کارشناسی مهندس معماری
ساکن تهران
مدیر مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
امور اداری و هماهنگی با تیمهای خارجی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش صادرات و بازاریابی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن کاشان
سرپرست حسابداری | ۶ سال
کارشناسی ارشد حسباداری بازرگانی
ساکن تهران
مدیر پشتیبانی مالی اداری | ۲۴ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن شوشتر
مهندس مشاور | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن شهرقدس
مدیر فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن خرم آباد
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱