جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۷ سال
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
رئیس شعبه | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
ساکن خیابان دامپزشکی کوچه شریف
مدیر داخلی،بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی ارشد Mba استراتژی
ساکن نهران
مدیر دفتر مدیریت پروژه | ۱۱ سال
دکتری مدیریت صنعتی
ساکن کُوی نصر کوچه قمیان پلاک
کارشناس | 0
کارشناسی ارشد مدیر
ساکن اا
مدیر فنی و مهندسی | ۱۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن شهر اندیشه
مسئول دفتر و مدیر داخلی مدیر عامل | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسى فناورى اطلاعات
ساکن تهران
مدیر فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
کارمند صدور و مشاوره بیمه | ۴ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
کارشناس | ۹ سال
کارشناسی بیولوژی
ساکن کرج
کاربر رایانه | ۴ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن خرم آباد
مدیر توسعه نرم افزار | ۶ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مسئول سایت | ۵ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق-مخابرات
ساکن طبس
کارشناس مدیریت پروژه (PMO) | ۸ سال
سایر مدارک پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا پایه دو
ساکن تهران
مربی | ۷ سال
کارشناسی کارشناسی الهیات
ساکن تهران
مهندس ارشد فروش | ۱۰ سال
کارشناسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی
ساکن تهران
صندوق دار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
ساکن اسدآباد
مسئول دانشجویی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
ساکن تهران
مسئول واحد بهداشت محیط مرکز سلامت جامع مقیمیان | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن بابلسر
کارشناس املاک | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس آموزش و پشتیبانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی
ساکن تهران
کارمنداداری | ۱ سال
کارشناسی مدیریت مالی
ساکن کرج
کارشناسی مدیریت
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرج
کارشناس تحقیقات مهندسی و تامین کاربری | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- سیاستهای تحقیق و توسعه
ساکن تهران
کارشناس ارشد طرح و توسعه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر پروژه های ساختمانی و اجرایی | ۹ سال
کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
ساکن بابل
مدیر بازاریابی و فروش | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن رشت
مسئول کامپیوتر و سایت و کارنامه و نمرات دانش آموزا | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
کارشناس فروش خودرو | ۹ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن اندیشه
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ـ مالی
ساکن تهران
کارشناس فروش در قسمت خودرو | ۹ سال
کارشناسی حسابداری حسابرسی
ساکن اندیشه
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱