جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی
ساکن تهران
مهندس فروش و بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
مسئول کیفیت خط تولید | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد پلیمر
ساکن کرج
مدیر دفتر سرویس و نگهداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر بازرگانی خارجی | ۱۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
فروش صادرات | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید صنعتی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۱۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست تضمین کیفیت و برنامه ریزی و نماینده مدیریت | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
رئیس منابع انسانی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناس مسئول IT | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
ساکن تهران
مهندس ناظر فناور اطلاعات | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست پیمانکاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن شهریار
مدرس زبان انگلیسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری
ساکن تهران
رییس حسابداری | ۱۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس طراحی مهندسی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر توسعه بازار | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازاربابی
ساکن تهران
مسئول فنی و کار در قسمت مارکتینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی-گرایش فرآیندهای جداسازی
ساکن کرج
مدیر داخلی شرکت | ۱۵ سال
کاردانی کامپیوتر - نرم افزار
ساکن تهران
مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن اصفهان
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
فروشنده اجناس ارتوپدی | ۱ سال
کارشناسی معماری و مرمت و بازسازی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مسئول دفتر مدیر عامل کارشناس crm | ۹ سال
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۸ سال
گواهینامه پایان دوره MBA
ساکن تهران
حسابدار فروش | ۹ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مدیر توسعه بازار | ۵ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیراداری | ۱۹ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس crm | ۱۲ سال
کارشناسی روان شناسی کودکان استثنائی
ساکن تهران
سرپرست اجراو کارشناس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی عمران _عمران. عمران راه وترابری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
مشاور ارشد | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناس عقد قرارداد در زمینه ارایشی و بهداشتی | ۵ سال
کارشناسی لیسانس زیست شناسی
ساکن تهران
کارشناس حمل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی استخراج معدن
ساکن تهران
مدیر اموزشگاه خصوصی درسی ابتدایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
رییس امور اداری | ۹ سال
کارشناسی مدیرت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی(منابع انسانی)
ساکن کرج
سرپرست فروش upvc | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار ( MBA )
ساکن تهران
مدیر پروژه و طراحی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
کارشناس ارزیابی عملکرد و بهبود روش ها | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
مدیرامور مشتریان | ۱۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر مالی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱