جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

حسابداری | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن بهارستان
سرپرست بازرگانی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد Executive MBA
ساکن تهران
سوپروایز واحد فروش | ۱۰ سال
گواهینامه پایان دوره MBA بازاریابی
ساکن تهران
مشاور و مدیر برنامه ریزی و اجرایی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
مدیرامور مشتریان | ۱۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن قائمشهر
مسئول دفتر مدیر عامل ،کارشناش فروش | ۲ سال
کاردانی معماری شهری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن اندیمشک
کارشناس تست نرمافزار و برنامه نویس | ۱۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
مسئول دفتر - مدیر انبار | ۴ سال
کارشناسی روزنامه نگاری
ساکن تهران
مدیریت فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۸ سال
کارشناسی حسابداری بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس فروش صنایع تولیدی | ۳ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
ساکن تهران
مدیر اداری و پشتیبانی- مدیر مالی و بودجه | ۲۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن کرج
مدیریت دفتر خیریه | ۱۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مالی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
مسئول آتی خرید جانشین امور اداری.انبار | ۴ سال
کاردانی برنامه سازی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی و تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس هماهنگی پروژه ها | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم سیاسی-روابط بین الملل
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ساکن کرج
رییس توسعه دانایی | ۶ سال
دکتری مدیریت تکنولوژی (سیاست های تحقیق و توسعه)
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۹ سال
کارشناسی آمار
ساکن تهران
مدیریت تولید و اجرا | ۱۷ سال
کارشناسی مهندسی صنایع-تولید صنعتی
ساکن تهران
مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن علی آباد
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندس تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپرست ارسال وصول و مطالبات | ۸ سال
دیپلم انسانی
ساکن پیروزی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
رئیس حسابداری | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
مسئول اجرا و دفتر فنی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
ساکن شهرری
مدیر تولید | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مسئول دفتر و کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی /صنایع پتروشیمی
ساکن گلشهر
مدیرکارخانه | ۱۹ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن رباط کریم
مدیر توسعه بازار و مدیر بازرگانی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مدیر و سرپرست داخلی،مسئول دفتر | ۱۲ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۶ سال
کارشناسی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
مهندس فروش و بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱