جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیراجرایی | ۱۴ سال
گواهینامه پایان دوره دوره تخصصی فروش
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۱ سال
کارشناسی معدن-استخراج
ساکن تهران
مسئول امور حسابداری | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
مدیر اداری و منابع انسانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارشناس مسئول منابع انسانی و اموزش | ۱۰ سال
کاردانی گرافیک رایانه
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس آموزش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسى کامپیوتر-هوش مصنوعى
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
ساکن تهران
حسابدار ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
حسابدار ارشد | ۷ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۸ سال
دکتری مدیریت کسب و کار
ساکن کرج
مدیر فروش و مشاور کسب و کار | ۱۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مشاور | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار و اینکوترمز
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۲ سال
کارشناسی عمران سازه
ساکن تهران
مدیر و مسئول دفتر | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
ساکن تهران
سرپرست حسابرس | ۲ سال
کارشناسی حسابدار
ساکن تهران
کارشناسی برق قدرت دولتی
ساکن تهران
سوپروایزر | ۲۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی و توسعه | ۳ سال
دکتری مدیریت رفتار و منابع انسانی
ساکن تهران
حسابدار | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
حسابدار | ۷ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی تأسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس noc | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتذ
ساکن تهران
مهندس برق | ۳ سال
کارشناسی کنترل - ابزاردقیق
ساکن پاکدشت
کارمند | ۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی خارجی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
مدیر کل اداری | ۲۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی - مخزن ذخیره اب | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی Emba
ساکن تهران
مدیر فروش و بازاریابی | ۹ سال
کارشناسی کارشناسی
ساکن تهران
سرپرست مالی پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران -عمران
ساکن اسلام آبادغرب
کارشناس اقتصادی | ۴ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
سرپرست کنترل پروژه ایستگاه خط ٦ مترو | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی توانبخشی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارمند خرید بازرگانی خارجی-واردات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (کارگاه) | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک
ساکن اهواز
کارشناس اداریی | ۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر منابع انسانی | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱