جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدیر و سرپرست یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر ساخت اسکلت فلزی و سرپرست دفتر فنی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندس عمران
ساکن تهران
مسئول امور ثبتی و کارهای بانکی | ۱۸ سال
دیپلم حسابداری مقدماتی
ساکن تهران
مسئول بازرگانی و دفتری شرکت | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس حسابداری | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
حسابرس | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
استعلام قیمت چاپی | ۶ سال
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سرپرست حسابداری | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و کنترل
ساکن تهران
مدیرتولید | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر منابع انسانی | ۱۳ سال
کارشناسی مدیذیت دولتی
ساکن تهران
مسئول فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
وارشناس خرید | ۴ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی دیجیتال | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
ساکن تهران
مدیر توسعه بازار | ۵ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش،مدیر قرار داد،مشاوره | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس مسئول | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیرتضمین کیفیت-نماینده مدیریت | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
رئیس حسابداری مدیریت | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
دفتردار | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
سرپرست و مسئول تست و تحلیل | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس املاک | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مسوول تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدیر بازرگانی و منابع انسانی | ۱۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
حسابدار و مدیر پروژه | ۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کار اموز اجرا | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
منشی | ۳ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش و بازرگانی- مسئول واحد منابع انسانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
رئیس حسابداری | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس صدور | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
ساکن تهران
حسابدار ارشد | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست دفتر فنی | ۱۹ سال
کارشناسی مهندسی عمران-عمران
ساکن تهران
مدیر تحقیقات و منابع انسانی | ۷ سال
دکتری مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش مالی
ساکن تهران
متصدی سیستم | ۱۵ سال
کارشناسی حسابداری چند بخشی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش(مهندسی فروش) | ۷ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد-طراحی کاربردی
ساکن تهران
مسئول واحد خرید -همکار نماینده مدیریت ایزووکارمند | ۱۴ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
ارشد بودجه و حسابداری مدیریت | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱