جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کامپیوتر (سخت افزار):
تعداد ۸۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (سخت افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس helpdesk | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناس بخش فروش و همچنین بخش تولید | ۳ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارمند اموراداری | ۲ سال
کارشناسی کارشناسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
مسول شبکه وIT | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناس کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس شبکه | ۷ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی برق - الکترونیک
ساکن بندر عباس
مسئول سخت افزار و شبکه | ۷ سال
کارشناسی ماشین ابزار
ساکن تهران
مسئول سخت افزار | ۸ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن کرج
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناس IT و ICT | ۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
تکنسین پشتیبانی IT | ۸ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن اسلامشهر
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن قم
کارمند حسابداری | ۱۹ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس R&D | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مسئول دفتر پروژه پایانه های بانکی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن اردبیل
مسئول فناوری اطلاعات | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
ساکن اردبیل
مدیر IT | ۱۱ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر IT - حسابداری | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن اصفهان
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مهندس طراح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
تکنسین دارویی | ۱۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مهندس برق | ۴ سال
کارشناسی برق - الکترونیک
ساکن کرج
کارشناس پشتیبانی شبکه | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی
ساکن تهران
مدرس | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
ساکن رودهن
کارشناس فنی | ۸ سال
کارشناسی برق مخابرات
ساکن مجیدیه
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی سخت افزار رایانه
ساکن شهرری
کارشناس شبکه | ۸ سال
کارشناسی کامپیوتر- نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن همدان
کارشناس واحد دیتاسنتر و IT | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدرس | ۵ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر
ساکن کرج
کارشناس پشتیبانی فنی | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره CCNA
ساکن تهران
کارشناس انفورماتیک و شبکه | ۲ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن کرج
واحد انفورماتیک | ۸ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
کارش نصب اینترنت | ۲۵ سال
کارشناسی نساجی
ساکن تهران
کارشناس سخت افزار | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
Account Manager | ۸ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱