جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کامپیوتر (سخت افزار):
تعداد ۶۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (سخت افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول سایت و فناوری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس سخت افزار | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی راه آهن
ساکن تهران
helpdesk | ۳ سال
کارشناسی مهندسی سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس شیفت شب | ۴ سال
کارشناسی امنیت شبکه, تجارت الکترونک
ساکن تهران
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
پشتیبان فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول خرید اقلام غیر تجاری | ۱۵ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن کرج
مسئول سخت افزار و شبکه | ۷ سال
کارشناسی ماشین ابزار
ساکن تهران
کارشناس شبکه و سخت افزار | ۱۰ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن خیابان دامپزشکی
کارشناس فنی | ۱۴ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
مهندس ناظر فناور اطلاعات | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس تعمیرات سخت افزار و نرم افزار | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن خمینی شهر
کارشناس فناوری اطلاعات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
ساکن تهران
مدیر IT | ۱۱ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند اداری (منشی) | ۱ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
تعمیر کار | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار )
ساکن تهران
امور اداری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
پشتیبان فنی | ۸ سال
کارشناسی سخت افزار
ساکن تهران
انجام امور کامپیوتر و شبکه | ۳ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن قزوین
مدیرفنی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن کرج
مدیر سیستم های لینوکس | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول امور اداری کارگاه | ۱۳ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن لردگان
کارشناس فنی | ۵ سال
کاردانی کاردانی
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تنکابن
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
متصدی تاسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن اراک
کارشناس it و تعمیرات و مشاوره | ۹ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
طراحی و شبیه سازی مدارات آنالوگ و دیجیتال | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن شهریار
کاردانی کامپیوتر مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
محقق | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱