رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کامپیوتر (سخت افزار)

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کامپیوتر (سخت افزار) در تهران:
تعداد ۴۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (سخت افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کنترل پروژه و طراح گرافیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس انفورماتیک | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی IT- گرایش شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناس ارشد کامپیوتر و SOC | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
پشتیبانی کامپیوتر بانک | ۱ سال
کارشناسی فناوری اطلاعاتit
ساکن تهران
کارشناس فناوری اطلاعات | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مشاور بیمه | ۲۲ سال
کارشناسی مهندسی سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس ارشد شبکه و زیرساخت | ۸ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
مدیریت تیم پردازشگر سوخت | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراح | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
رئیس | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر اداری | ۱۳ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
فناوری اطلاعات و فضای مجازی | ۲ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر/هوش مصنوعی
ساکن تهران
مدیر بخش سخت افزار | ۱۳ سال
سایر گواهینامه ها الکترونیک
ساکن تهران
مدیر شبکه های کامپیوتری | ۹ سال
کاردانی شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
پشتیبانی فنی | ۴ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر و مترجم و مقاله نویس | ۶ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فنی و خدمات پس از فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
مدیرعامل | ۸ سال
دکتری DBA
ساکن تهران
مسئول شکایات ایرانسل | ۶ سال
کارشناسی ارشد تاریخ
ساکن تهران
کارشناس فناوری اطلاعات | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
تکنسین | ۴ سال
کارشناسی ریاضیات وکاربردها
ساکن تهران
helpdesk | ۳ سال
کارشناسی مهندسی سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۸ سال
کاردانی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فنی شرکت | ۶ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
helpdesk | ۹ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس کیفی و بازرس مرغوبیت | ۷ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۳ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول IT | ۵ سال
کاردانی مخابرات(ICT)
ساکن تهران
مدیر بخش الکترونیک و برنامه نویسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال
ساکن تهران
ناظر و مسول کارگاه ساختمان | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مدیرفنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس it | ۵ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
پشتیبانی it دبیر خانه | ۱ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
ساکن تهران
مدیر IT | ۳۰ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱