جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تکنسین دستگاه های پوز ( کارت خوان ) | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر آی تی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
پشتیبان فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
قسمت سایت شبکه | ۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، گرایش شبکه
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره (CCNA(Cisco
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
پشتیبان شبکه شرکت ها | ۳ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات( IT )
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۶ سال
کارشناسی کامپیوتر ( نرم افزار )
ساکن تهران
مسول آی تی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن قدس
دانشجو | ۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن شیراز
کارشناس IT و GPS | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی IT-گرایش تجارت الکترونیک
ساکن تهران
پشتیبانی سایت و پنل | ۱ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند فروش ADSL | ۱ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند فروش اینترنت ADSL | ۱ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس راه اندازی | ۳ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
کارشناس مالی و رسیدگی فنی | ۳ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس مجازی سازی | ۱۶ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مھندسی فناوری شبکه ھای کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناس شبکه | ۱۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر/هوش مصنوعی
ساکن تهران
پژوهشگر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس ارشد VoIP | ۵ سال
سایر مدارک MCITP
ساکن تهران
کارشناس | ۱۰ سال
کاردانی مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
ساکن سپاهانشهر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن رشت
کاردانی نرم افزار
ساکن فولادشهر
کارشناس شبکه | ۱ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
ساکن تهران
مسئول پشتیبانی سیستم ها و شبکه داخلی شرکت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپوتر ،شبکه و انتقال داده ها
ساکن شهریار
کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار اداری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول آی تی | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن زاهدان
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس تحلیل و طراحی نرم افزار | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره CCNA
ساکن قم
مسئول IT | ۱۳ سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
ساکن تهران
گواهینامه پایان دوره شبکه مایکروسافت
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن اسلامشهر
پشتیبان سایت و مشتریان | ۳ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱