رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن نظرآباد
انفورماتیک | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
ساکن اهواز
مدیریت تیم ساپورت و فروش | ۷ سال
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
ساکن تهران
طراحی سایت و کار با ورد پرس و PHP | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
پشیبان CRM-پشتیبان شبکه داخلی | ۶ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست و راهبر تیم فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
ساکن تهران
مدیر فن آوری اطلاعات | ۶ سال
کارشناسی مهندسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات
ساکن تهران
مسئول IT | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
مسئول شبکه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن کرج
مسئول IT | ۵ سال
کاردانی مخابرات(ICT)
ساکن تهران
کارشناس فنی شبکه | ۲ سال
کارشناسی عمران-عمران
ساکن تهران
کارشناس سخت افزار و شبکه | ۳ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن کرج
ادمین شبکه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس بخش انفورماتیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی برنامه نویسی تحت وب
ساکن جنت آباد
. | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
هماهنگ کننده | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس it | ۵ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فنی - لیتوگراف | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن کرج
کارشناس شبکه و سخت افزار | ۲ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر/هوش مصنوعی
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و کارشناس IT | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن میدان شیخ بهائی - خ اوستا
پشتیبانی it دبیر خانه | ۱ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
ساکن تهران
مدیر IT | ۳۰ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر
ساکن تهران
وبمستر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
روابط عمومی | ۱ سال
دیپلم حسابداری یازرگانی
ساکن خوی
کارشناس آی تی | ۴ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کانتر فروش پرواز داخلی | ۱ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن کرج
دیپلم نقشه شی ساختمان
ساکن اهواز
انفورماتیک | ۴ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی طرح و مهندسی انتقال | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فنی- اپراتور بهره بردار- کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس شبکه | ۴ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر مالی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
مشاور شبکه های کامپیوتری | ۷ سال
سایر مدارک Cisco - CCNA
ساکن تهران
مسئول فناوری اطلاعات و مسئول دفتر، دبیرخانه | ۶ سال
کارشناسی مهدسی فناوری شبکه های کامپیوتری
ساکن رباط کریم
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱