رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول واحد تعامل با مشتریان | ۵ سال
کارشناسی مهندشی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس IT | ۶ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی- اپراتور بهره بردار- کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس ارشد شبکه و it | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه
ساکن تهران
کارشناس فنی OSS | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر شبکه و پشتیبانی | ۱۰ سال
گواهینامه پایان دوره MCITP 2008
ساکن تهران
کارشناس توسعه شبکه فروش | ۵ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
IT | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره MTCNA
ساکن تهران
کارشناس سخت افزار و شبکه | ۱۵ سال
کارشناسی مهندس فناوری اطلاعات IT
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
مدیر IT | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
مسئول IT | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس ارشد VoIP | ۷ سال
سایر مدارک MCITP
ساکن تهران
ادمین شبکه و پشتیبان فنی و وب سایت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار و سخت افزار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مسئول شبکه | ۱ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
پشیبان CRM-پشتیبان شبکه داخلی | ۶ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس شبکه و سخت افزار | ۲ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر/هوش مصنوعی
ساکن تهران
کارشناس شبکه و دیتا سنتر | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
پشتیبان سایت و کارشناس تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس پشتیبان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
مدیر ارتباطات | ۴ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
Senior Telecom Engineer | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
ساکن تهران
تکنسین موبایل | ۴ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
فناوری اطلاعات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر بخش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسى مخابرات امن
ساکن تهران
مدیریت it | ۳ سال
دیپلم نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی نرم افزار | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس مخابرات | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
پشتیبان فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر/ معماری کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
نصب و راه اندازی سیستم های دوربین مدار بسته | ۱ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مدیر آی تی | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت بحران
ساکن تهران
TX engineer | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
مدیر IT | ۱۹ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مسئول فنی | ۱۰ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
Network Admin | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱