جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شبکه و امنیت اطلاعات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس مانیتورینگ NOC دیتاسنتر بانک شهر | ۱ سال
گواهینامه پایان دوره CCNP R,T,S
ساکن تهران
مسئول سخت افزار و شبکه (IT) | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار و شبکه | ۱ سال
کاردانی الکتروتکنیک
ساکن تهران
مسئول آی تی | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی فنی | ۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
ساکن تهران
مدیر IT | ۱۲ سال
کارشناسی فناوری و اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس شبکه | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر نرم افزار | ۲۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش سیستم های کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناسی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی شبکه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
Enterprise Support Expert | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
مدیر IT | ۱۷ سال
دکتری متخصص ITILV3
ساکن تهران
سرگروه بخش پشتیبانی فنی | ۴ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
کمک کارشناس | ۱ سال
سایر مدارک کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند بخش نصب و رنژه | ۲ سال
کارشناسی فن اوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
مدیریت آموزش،مدرس زبان و کامپیوتر،مسئول IT | ۶ سال
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی روابط عمومی | ۸ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
مسئول تدارکات | ۱۲ سال
کارشناسی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول فروش | ۶ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات (امنیت اطلاعات)
ساکن تهران
کارشناس شبکه و سخت افزار | ۲ سال
کارشناسی ارشد کامپیوتر/هوش مصنوعی
ساکن تهران
مونتاژ کار | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر.نرم افزار
ساکن تهران
مسئول فنی (شبکه | ۵ سال
کارشناسی Ict
ساکن تهران
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس ارشد کامپیوتر و SOC | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
ساکن تهران
مدیر شبکه و مخابرات | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر شبکه | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
تحلیلگر کسب و کار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
وب مستر و کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
مسئول شبکه و پشتیبانی | ۴ سال
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس Access | ۷ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
خط تولید | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات میدان
ساکن تهران
تکنسین نصب | ۸ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس ارشد فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱