جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۹۳ رزومه مرتبط با گروه نقشه کش یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس دفتر فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-علوم حرارتی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران
طراح تریدی و تهیه نقشه های فاز ۲ کناف | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
طراح نقشه و پروژه معماری-کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
طراح و مشاور اقلیم و انرژی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
طراح ونقشه کش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدرک فنی و حرفه ای دوره هاى ١-نقشه خوانى ٢-برآورد مصالح ٣-autocad ٤-r
ساکن تهران
اوپراتوردستگاه cnc | ۱ سال
کارشناسی مکانیک تاسیسات
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کنترل کیفی تاسیسات - dcc - پیمان رسیدگی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
دریافت اطلاعات و ترسیم نقشه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
نقشه کش، هماهنگ کننده پروژه، کارشناس آموزش | ۱۰ سال
کاردانی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
نقشه کش معماری | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مدیر نظارت نصب | ۲۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی ساخت و تولید
ساکن کرج
نقشه کش | ۴ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری معماری
ساکن تهران
کارشناس بازرسی ساپکو | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن شهر قدس
کارمند اجرایی | ۷ سال
کاردانی نقشه کشی معماری - معماری
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن صادقیه
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
امور اداری. طراح | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۳ سال
کارشناسی مکانیک گرایش نقشه کشی صنعتی
ساکن پردیس
مدیر میانی پشتیبانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری گرایش معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
نقشه کشی و فاز٢ اصلاحات نماهای کلاسیک | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
تکنسین فنی بخش تاسیسات مکانیکی | ۲ سال
کارشناسی طراحی صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد معماری منظر
ساکن تهران
نقشه کش و تری دی کار | ۶ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
معمار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس -جی ای اس و سنجش از دورGIS | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-نقشه برداری-جی ای اس-GIS
ساکن تهران
کارشناس کنترل ابزار دقیق | ۸ سال
دیپلم کامپیوتر و مهندسی شبکه و الکتروتکنیک
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
ساکن مهاباد
نماینده علمی | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
بازاریاب | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن ونک
نقشه کشی | ۱ سال
کارشناسی ارشد RS/GIS
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱