جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۹۸ رزومه مرتبط با گروه نقشه کش یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

انجام پروژه های دانشجویی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی مهندسی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن کرج
اپراتور دستگاه پرس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن شهریار
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس مهندسی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن مشهد
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح و سرپرست فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مسئول بخش الکتریال و هوشمند سازی پارکینگ | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل
ساکن تهران
کارشناس نقشه کشی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
ساکن بندرعباس
گرافیست و طراح | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
طراح معماری | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
ناظرفنی عمران | ۳ سال
کارشناسی مهندسی عمران-گرایش ساختمان
ساکن نکا
طراح | ۲ سال
کارشناسی ارشد معماری - معماری
ساکن تهران
کارشناس اجرایی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن مشهد
نقشه کش صنعتی | ۱۸ سال
کاردانی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مهندس اجرایی و سرپرست | ۸ سال
کارشناسی برق
ساکن مشهد
مهندس ارشد نمایندگی شرکت شوفاژکار | ۷ سال
کارشناسی ارشد مکانیک - تبدیل انرژی
ساکن فردیس
کارشناس طراحی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
نقشه کش صنعتی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح نقشه کش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن مشهد
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
سایر مدارک مهندس تاسیسات مکانیکی پایه سه
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کانتر فروش بلیطهای خارجی | ۱ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی
ساکن تهران
طراح ماشین آلات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
تکنسین دفترفنی | ۱۹ سال
کاردانی فوق دیپلم
ساکن تهران
کنترل پروژه تاسیسات - dcc - پیمان رسیدگی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
طراح و ناظر | ۲ سال
کارشناسی نقشه کشی معماری
ساکن تهران
طراح | ۷ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
سرپرست نقشه کشی و مسول کامپیوتر | ۱۲ سال
کارشناسی تکنولوژی عمران - عمران
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن مصیری
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوِی عمران - عمران
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱