رزومه متقاضیان استخدام در زمینه نقشه کش

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
نقشه کش در تهران:
تعداد ۵۱ رزومه مرتبط با گروه نقشه کش یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
نقشه کش و کد کار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
مسئول فنی | ۵ سال
کارشناسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
تهیه نقشه های پایان کار و مالی و اداری | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی تکنولوژی نقشه کشی و طراحی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس فنی و خرید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
ساکن تهران
طراح پلان | ۱ سال
کارشناسی مهندس معمار
ساکن تهران
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی مهندس مکانیک ساخت وتولید
ساکن تهران
سرپرست دفترفنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
دستیلر مسئول فنی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس مهندسی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارمندصدور | ۳ سال
کاردانی علوم انسانی
ساکن تهران
مسیول دفتر | ۱۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مهندس مکانیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
ساکن تهران
طراح و 3D کار | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس مکانیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدیریت انرژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شهرسازی،طراحی شهری
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران
طراحی و مهندسی معکوس | ۴ سال
کارشناسی طراحی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
طراح داخلی.نقشه کش کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
سرپرست | ۸ سال
کاردانی کاردانی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مسیول اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید و قالب سازی
ساکن تهران
کارمند | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش آبیاری و زهکشی
ساکن تهران
کارشناس معمار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
فروشندگی | ۱ سال
دیپلم نقشه کشی معماری
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و ثبت دستگاههای پوز | ۳ سال
کارشناسی طراحی و نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
سوپروایزر | ۳ سال
کارشناسی ارشد مکانیک
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
مدرک وزارت علوم طراحی معماری و دکوراسیون داخلی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند اداری و کارشناس آموزش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱