جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
نگهبانی و حراست در تهران:
تعداد ۲۲ رزومه مرتبط با گروه نگهبانی و حراست یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

گل فروشی در بازار گل | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
حسابدار | ۱۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر و مسئول امور اداری | ۷ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
کاردانی برنامه نویسی
ساکن تهران
تحصیلدار (کارهای بانکی شرکت و خریدها) | ۲ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
تغذیه-آشپز | ۳۰ سال
کاردانی کتابداری
ساکن تهران
برقکار | ۲۰ سال
کاردانی برق
ساکن تهران
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
مترجم ارشد و مسئول چاپ مقالات ISI | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۴ سال
کارشناسی عمران- گرایش تکنولوژی ساختمان
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
سرایدار | ۱۰ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
کارشناس برق و شبکه | ۸ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
مدیر پشتیبانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
حراست | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول حراست | ۱۶ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس برق . شبکه . دوربین های مدابسته یوپی اس | ۹ سال
کارشناسی برق گرایش قدرت
ساکن تهران
مربی و نجات غریق | ۵ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
کارشناس | ۱۷ سال
کارشناسی هوانوردی
ساکن تهران
نگهبان انبار مواد غذایی در احمد آباد | ۲ سال
دیپلم مکانیک(خودروهای تجاری)
ساکن تهران
بازاریاب | ۲ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
کارشناس اجرا | ۳ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران