رزومه متقاضیان استخدام در زمینه نگهبانی و حراست

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
نگهبانی و حراست در تهران:
تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه نگهبانی و حراست یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارگر واحد تزریق پلاستیک | ۲ سال
دیپلم برق ساختمان درجه 1و2
ساکن تهران
مسئول اجرای دیتیل فنی | ۱۰ سال
مدرک فنی و حرفه ای برق و تاسیسات
ساکن تهران
کارشناس توسعه شبکه فروش | ۵ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
کارگر ماهر رنگ کار | ۱ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
حسابداری | ۷ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مربی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
کادر جابجایی بیمار | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس برداشت GIS فشار متوسط | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
مونتاژکار | ۲ سال
کاردانی عمران روستایی
ساکن تهران
مربی و نجات غریق | ۵ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
مسئول دفتر و مسئول امور اداری | ۷ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
انبار دار پوشاک به مدت ۴سال | ۱۳ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران
در بخش تبلیغاتی و فرهنگی موسسه مشغول بودم | ۶ سال
کارشناسی علوم قرآن و حدیث
ساکن تهران
راننده | ۳ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
انبار داری و امور اداری | ۵ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
اجرایی.حراست.مسول اداری وکارپردازی | ۷ سال
دیپلم جوشکاری برق.icdl.اتوکد.مکانیک.برق خودرو
ساکن تهران
حسابدار | ۱۱ سال
دیپلم کاردانش
ساکن تهران
مسول حمل و نقل و جابجایی پرسنل | ۱۵ سال
دیپلم صنعت
ساکن تهران
سرپرست حراست | ۶ سال
دیپلم فنی و حرفه ای
ساکن تهران