رزومه متقاضیان استخدام در زمینه نگهبانی و حراست

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
نگهبانی و حراست در تهران:
تعداد ۳۴ رزومه مرتبط با گروه نگهبانی و حراست یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

حسابدار | ۵ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
حمل بار | ۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
افسر تجسس کلانتری | ۸ سال
کاردانی علوم انتظامی کشف جرائم
ساکن تهران
مسئول حراست و انفورماتیک | ۱۰ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند اداری و دبیرخانه | ۱۰ سال
دیپلم برق و مکانیک خودرو
ساکن تهران
حراست | ۶ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
قسمت فنی | ۱۰ سال
کاردانی برق و مدیریت
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
تعمیرکار | ۱۸ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۵ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
مسئول اجرای دیتیل فنی | ۱۰ سال
مدرک فنی و حرفه ای برق و تاسیسات
ساکن تهران
مسئول حراست | ۱۶ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۷ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارگر سیم پیچی برق | ۴ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
تکنسین برق | ۳ سال
کارشناسی برق الکتروتکنیک
ساکن تهران
مربی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
پشتیبانی فنی | ۴ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
حراست | ۱۵ سال
دیپلم دیپلم ،دیپلم فنی وحسابداری
ساکن تهران
کارشناس نت برگ | ۲ سال
کارشناسی مهندسی منابع
ساکن تهران
تحصیلداری | ۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
تحصیل دار | ۴ سال
دیپلم برق صنعتی
ساکن تهران
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره | ۱۰ سال
کاردانی بازاریابی اینترنتی،،،،تبیغات
ساکن تهران
اموزش | ۲ سال
کارشناسی امر رسانه
ساکن تهران
حسابدار | ۷ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل و هیات مدیره و دبیرخانه و حسا | ۱۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
حسابدار انبار | ۱۵ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
مونتاژکار | ۲ سال
کاردانی عمران روستایی
ساکن تهران
خبرنگار | ۵ سال
دیپلم خبرنگاری
ساکن تهران
کارمند مخابرات | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
مسئول کریر و مدیر فروش | ۶ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران