رزومه متقاضیان استخدام در زمینه پیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک:
تعداد ۶ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

انباردار | ۴ سال
دیپلم نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران میدان ابوذر
مسئول فروش | ۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کارمند اداری و تحصیلدار | ۱۰ سال
کاردانی بازاریابی حرفه ای
ساکن تهران
کارمند دفتری،تحصیل دار،مسئول خرید | ۲ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
پیک | ۱۰ سال
دیپلم مکانیک خودرو
ساکن آزادی
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران