جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک:
تعداد ۲ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
راننده و برقکار | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران