جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک:
تعداد ۵ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

راننده و برقکار | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
تحصیل داری | ۸ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
مدیرفروس | ۱۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
ناظر پروژه | ۵ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
دیپلم عمران
ساکن باغملک