جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک:
تعداد ۷ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

فروش | ۳ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
تحصیل دار | ۱۱ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
صندوقدار-فروشنده-چیدمان | ۴ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
کارشناسی شسیشسی
ساکن سیبسی
تحصیلدار | ۲ سال
دیپلم راهنمایی
ساکن تهران
تحصیلدار اداری | ۹ سال
دیپلم عمران
ساکن تهران
سمت | ۹ سال
کاردانی رشته
ساکن محل