رزومه متقاضیان استخدام در زمینه پیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک در تهران:
تعداد ۷ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست انباردار | ۴ سال
دیپلم نقشه کشی عمومی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد رایانه
ساکن تهران
کار پرداز | ۹ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
تحصیلداری | ۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
تراشکاری | ۴ سال
سایر گواهینامه ها زیر دیپلم
ساکن تهران
انباردار | ۴ سال
دیپلم نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران میدان ابوذر
کارمند اداری و تحصیلدار | ۱۰ سال
کاردانی بازاریابی حرفه ای
ساکن تهران