جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
پیک در تهران:
تعداد ۳ رزومه مرتبط با گروه پیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس عملیات | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
کارمند فروش | ۹ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن تهران
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران