رزومه متقاضیان استخدام در زمینه دوزندگی و بافندگی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی:
تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی نقشه برداری
ساکن محمد شهر
برشکار | ۵ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
کارشناس سرباز | ۲ سال
کارشناسی گیاه پزشکی
ساکن شاهرود
دیپلم تجربی
ساکن تهران