جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی:
تعداد ۲ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر اجرایی-طراح لباس عروس | ۲۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
طراح لباس | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره طراحی لباس پیشرفته
ساکن تهران