جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
دوزندگی و بافندگی:
تعداد ۶ رزومه مرتبط با گروه دوزندگی و بافندگی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
ساکن ارومیه محال مرگور
کارشناسی حسابداری
ساکن ایذه
کارمند ساده و مدار ساز | ۱۵ سال
کاردانی تجربی-شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشنای فروش و پشتیبان | ۵ سال
کارشناسی طراحی چاپ پارچه
ساکن تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران