جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
حمل و نقل:
تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه حمل و نقل یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

شریک کاری و رئیس قسمت تولید | ۷ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن شوشتر
مدیر فروش و حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری و فروش
ساکن تهران
مسئول IT | ۱۳ سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
ساکن تهران
کامند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
حراست | ۳ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۱ سال
کارشناسی عمران-عمران
ساکن مشهد
کارمند اداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری بازرگانی
ساکن تهران
انبار دار و تعمییر کار | ۳ سال
دیپلم نقشه برداری
ساکن کرج،گلشهر
دیپلم کامپیوتر
ساکن ابرکوه
مدیر فنی | ۱ سال
دیپلم ریاضی و فیزیک
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن قائمشهر
shipping coordinator | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
راننده | ۶ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
مدیریت بازرگانی | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سنگ کار | ۲۰ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
صندوقدار شرکت | ۵ سال
دیپلم اتومکانیک
ساکن تهران
مدرس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر حمل | ۱۰ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن ساری
راننده | ۴ سال
دیپلم کار ودانش
ساکن کرج
سازنده و نصاب دربهای اتوماتیک | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
تحصیلدار | ۲ سال
دیپلم راهنمایی
ساکن تهران