جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
حمل و نقل:
تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه حمل و نقل یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش مواد غذایی | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن دیر
کارشناس توسعه و آموزش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم-برنامه ریزی حمل و نقل
ساکن تهران
کارمند بخش اداری و تدارکات-لجستیک | ۱۵ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
تعمیرکار | ۲ سال
کاردانی مکانیک خودرو
ساکن قم
شریک کاری و رئیس قسمت تولید | ۷ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن شوشتر
مدیر فروش و حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری و فروش
ساکن تهران
مسئول IT | ۱۳ سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
ساکن تهران
کامند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
حراست | ۳ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۱ سال
کارشناسی عمران-عمران
ساکن مشهد
انبار دار و تعمییر کار | ۳ سال
دیپلم نقشه برداری
ساکن کرج،گلشهر
دیپلم کامپیوتر
ساکن ابرکوه
مدیر فنی | ۱ سال
دیپلم ریاضی و فیزیک
ساکن تهران
shipping coordinator | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیریت بازرگانی | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران