جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
حمل و نقل:
تعداد ۲۵ رزومه مرتبط با گروه حمل و نقل یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

انبار دار و تعمییر کار | ۳ سال
دیپلم نقشه برداری
ساکن کرج،گلشهر
دیپلم کامپیوتر
ساکن ابرکوه
مدیر فنی | ۱ سال
دیپلم ریاضی و فیزیک
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن قائمشهر
shipping coordinator | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
راننده | ۶ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
مدیریت بازرگانی | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سنگ کار | ۲۰ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
راننده آبرسانی | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم
ساکن تهران
صندوقدار شرکت | ۵ سال
دیپلم اتومکانیک
ساکن تهران
مدرس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر حمل | ۱۰ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن ساری
راننده | ۴ سال
دیپلم کار ودانش
ساکن کرج
سازنده و نصاب دربهای اتوماتیک | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
تحصیلدار | ۲ سال
دیپلم راهنمایی
ساکن تهران
مامور پخش .موزع | ۱۰ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
راننده | ۲۰ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
مامور وصول مطالبات قسمت فروش از ویزیتورها | ۱۵ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی کارشناسی مکانیک با گرایش خودرو
ساکن تهران
کارپرداز،دستیار حسابدار،مسئول بیمه تامین اجتماعی | ۲ سال
دیپلم برق صنعتی
ساکن تهران
انبار دار /سرکارگر حساب دار | ۹ سال
دیپلم گرافیک کامپیوتر
ساکن شیراز
راننده | ۱۴ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
فروشنده تره بار | ۵ سال
سایر مدارک فنی
ساکن فولاد شهر
مدیر پروژه | ۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران