رزومه متقاضیان استخدام در زمینه حمل و نقل

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
حمل و نقل در تهران:
تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه حمل و نقل یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند(اپراتور- راننده - مسئول کارگاه- کارمند فنی | ۱۴ سال
کاردانی کنترل
ساکن تهران
موسس و طراح لباس | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره مذاکرات و فروش تلفنی B2B
ساکن تهران
حسابداری | ۷ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مدیرفروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی-اماکن و تاسیسات ورزشی
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
تل | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
کارمند | ۱۰ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست خدمات فنی وترابری وراننده مدیرعامل | ۲۱ سال
دیپلم الکترومکانیک
ساکن تهران
راننده مدیر عامل | ۱۵ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارمند اداری و تحصیلدار | ۱۰ سال
کاردانی بازاریابی حرفه ای
ساکن تهران
راننده | ۳ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تجهیزات پزشکی و فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
حسابدار | ۱۱ سال
دیپلم کاردانش
ساکن تهران
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
راننده | ۲۶ سال
دیپلم دیپلم طبیعی
ساکن تهران
مسول حمل و نقل و جابجایی پرسنل | ۱۵ سال
دیپلم صنعت
ساکن تهران