جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
حمل و نقل در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه حمل و نقل یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست کارگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
صندوق دار | ۳ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی معدنی
ساکن تهران
کاردانی مکانیک خودرو
ساکن تهران
سوپروایزر بازرگانی خارجی | ۱۵ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
فروشنده | ۴ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش و مسئول بخش بازرگانی و فورواردری | ۱ سال
دیپلم مهندسی صنایع
ساکن تهران
معماری | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
سرپرست لجستیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
راننده مدیرعامل و دستیار مدیر عامل | ۱۴ سال
دیپلم مکانیک
ساکن تهران
سرپرست | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
شهرساز. cad کار. برداشتگر | ۳ سال
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
فروشنده | ۸ سال
دیپلم برق صنعتی
ساکن تهران
خدمات کامپیوتری وپیک | ۸ سال
کاردانی بهداشت خانواده
ساکن تهران
مدیر فروش و توسعه کسب و کار | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
ساکن تهران
امور دفتری + تایپ | ۴ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
نگهبان انبار مواد غذایی در احمد آباد | ۲ سال
دیپلم مکانیک(خودروهای تجاری)
ساکن تهران
کمک انبارداری | ۶ سال
کاردانی مکانیک خودرو
ساکن تهران