جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۹۲ رزومه مرتبط با گروه ساير مشاغل یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کاردانی مکانیک خودرو
ساکن غرب
تحصیلداروابدارچی | ۱۰ سال
دیپلم نقشه کشی ساختمان
ساکن تهران
دبیر | ۲ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مامور توزیع | ۲ سال
دیپلم مکانیک
ساکن تهران
ناظر بخش ساختمان | ۱۳ سال
کارشناسی عمران
ساکن اراک
مسِول فروش | ۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان
ساکن تهران
کارشناس نقشه کشی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
ساکن بندرعباس
تکنسین | ۳ سال
کارشناسی مهندس مکانیک ساخت وتولید
ساکن تهران
سرپرست دفترفنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن لاهیجان
کارمند واحد اداری | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
تحصیل دار | ۱۸ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
ناظر مراحل تدوین و ساخت برنامه و کنداکتور شبکه | ۲ سال
کارشناسی فیلم و انیمیشن
ساکن تهران
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه گرایش (عمران-مدیریت ساخت)
ساکن اراک
کارمند بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارمند فروش | ۲ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مدیرمالی | ۲۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ساکن تهران
کانترپرواز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مخابرات
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی . صنایع غذایی
ساکن اندیشه
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن اصفهان
سرپریت تولید واحدهای PVPI و RT-FILM | ۸ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
سایر مدارک علوم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق-مخابرات
ساکن اردبیل
کارشناس متریال | ۴ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن بهبهان
تحلیلگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
دیپلم
ساکن تهران
بازیاریاب تلفنی | ۲ سال
کارشناسی رشته روانشناسی
ساکن تهران
هدسایت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی فقه و مبانی حقوق
ساکن تهران
کارشناس کامپیوتر | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
انباردار | ۱۱ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
ساکن اراک
مسول کامپیوتر | ۲ سال
کارشناسی مهدسی کامپیوتر
ساکن بوشهر
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱