جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه ساير مشاغل یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسول کامپیوتر | ۲ سال
کارشناسی مهدسی کامپیوتر
ساکن بوشهر
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند امورمشترکین و سیستم توزیع | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمارریاضی
ساکن تهران
تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن اصفهان
کارمند اداری | ۱۳ سال
دیپلم دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
طراح جلد و طراح صحنه در تاتر | ۱۰ سال
کارشناسی لیسانس هنر
ساکن تهران
مدیر تولید اگهی های تلوزیونی | ۲۴ سال
سایر مدارک فنی
ساکن تهران
کارشناس ممیزی ،تهیه محتوا، کارشناس گرافیک | ۵ سال
کارشناسی هنر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن ابهر
کارمند اداری | ۶ سال
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست برق | ۱۵ سال
کاردانی برق-قدرت
ساکن اصفهان
کارمند امور کامپیوتری و سایت | ۲ سال
کارشناسی فیزیک کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، زلزله
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارمند امور دفتری و حسابداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
اداری فروش | ۴ سال
کارشناسی دانشجوی مدیریت بازرگانی
ساکن کرج
مدیر توسعه بازار | ۲۰ سال
کارشناسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی گرایش صنایع
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی برق و الکترونیک
ساکن ری
سرپرست فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن کرج
سر ناظر نوسازی مدارس و سرپرست کارگاه پروژه های خصو | ۳۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
معلم زبان انگلیسی | ۱۰ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن فردیس
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس | ۳۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی
ساکن ملارد
فروشنده اصلی و بازار یاب | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
دیپلم انسانی
ساکن کلاردشت
کارمند پروژه- مسئول آرشیو فنی | ۹ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست دفتر فنی و مسئول کارگاه | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران -عمران
ساکن مراغه
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی الکتروتکنیک
ساکن ایرانشهر
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن سمنان
کارشناسی ادبیات و زبان فرانسه
ساکن تبریز
کارشناس فروش و حسابدار | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری عمومی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۱۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
سرپرست مالی | ۱۶ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱