راه حل های کاربانک برای منابع انسانی شرکت شماجهت دریافت تعرفه خدمات بلند مدت ویژه سازمان های متوسط و بزرگ، مشخصات خود را وارد نمائید.


تعداد پرسنل سازمان شما چند نفر است؟
در حال جذب چه تعداد نیرو تا سال آینده هستید؟
نام شرکت
وب سايت شرکت
نام و سمت نماینده شرکت
تلفن و داخلی ثابت سازمانی
ایمیل سازمانی نمایندهارسال درخواست


پيشنهاد ويژه هفته
تعرفه يک ماهه سه ماهه شش ماهه يک ساله
انتشار آگهي
مزيت انتشار آگهي در کاربانک؟
۱ ۳ ۵ ۱۲
اتصال به اعضا
+ گارانتی تماس با صاحب رزومه
۲۰ ۶۰ ۵۰ + ۱۵۰ ۵۰۰
پیشنهاد اتوماتیک رزومه
الگوریتم انطباق هوشمند چیست؟

محدود: ۲۰ مورد

نامحدود

نامحدود

نامحدود
دریافت رزومه و اپلیکیشن شغلی بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت
جستجو در بین رزومه‌ها بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت
هزینه خدمات (تومان)
ارزش افزوده جداگانه محاسبه خواهد شد
۱۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
سفارش سفارش سفارش سفارش
جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر

از کاربانک راهنمایی و مشاوره بگیرید: ۲۲۹۱۶۲۷۲ ، ۲۲۲۵۰۰۹۲ ، ۲۶۴۰۷۵۸۸ ، ۲۶۴۰۷۵۸۹