راه حل های کاربانک برای منابع انسانی شرکت شماجهت دریافت تعرفه خدمات بلند مدت ویژه سازمان های متوسط و بزرگ، مشخصات خود را وارد نمائید.


تعداد پرسنل سازمان شما چند نفر است؟
در حال جذب چه تعداد نیرو تا سال آینده هستید؟
نام شرکت
وب سايت شرکت
نام و سمت نماینده شرکت
تلفن و داخلی ثابت سازمانی
ایمیل سازمانی نمایندهارسال درخواست


در کاربانک میتوانید به تعداد نامحدود و رایگان فرصت شغلی منتشر کرده و هزاران رزومه را رایگان مطالعه کنید

پیشنهاد ویژه
تعرفه دو هفته يک ماهه سه ماهه شش ماهه يک ساله دو ساله
ویژه شدن آگهی
آگهی ویژه چیست؟
- ۱ ۳ ۱ + ۵ ۱۵ ۳۰
اتصال به اعضا
دانلود اطلاعات تماس رزومه‌ها
(دارای گارانتی)
۲۰ ۲۰ ۷۰ ۲۰ + ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
پیشنهاد اتوماتیک رزومه
الگوریتم انطباق هوشمند چیست؟
-
محدود: ۲۰ مورد

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود
دریافت رزومه و اپلیکیشن شغلی محدود بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت
جستجو در بین رزومه‌ها بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت
هزینه خدمات (ریال) ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر


خطوط ارتباطی برای مشاوره: ۲۲۹۱۶۲۷۲ ، ۲۲۲۵۰۰۹۲ ، ۲۶۴۰۷۵۸۸ ، ۲۶۴۰۷۵۸۹